Onkogénne vírusy vo vakcínach

Ako sa dostane opičí vírus do vakcíny?


   

 

Problematika vakcinácie je dnes veľmi diskutovanou témou. Premýšľali ste niekedy, ako taká vakcína vzniká?

 

Od polovice 90. rokov boli vyvinuté novšie metódy výroby vakcín. Proces výroby vakcín na báze buniek je jednou z takýchto metód.

Proces výroby vakcín na báze buniek využíva bunky z cicavcov na kultiváciu chrípkového vírusu na produkciu vakcíny. Rôzne farmaceutické spoločnosti používajú na výrobu vakcíny rôzne zdroje bunkových kultúr cicavcov.

Spoločnosť Baxter Healthcare používa bunky extrahované z obličiek africkej zelenej opice, zatiaľ čo spoločnosti ako Solvay Biologicals a Novartis Vaccines používajú na produkciu vakcín proti sezónnej chrípke bunky obličiek od psov. [1]

Ďalej sú na výrobu vakcín používané bunky ľudských embryí po potratoch [2], bunky z obličiek makakov (opíc), kráv, slepačie vajíčka, bunky z obličiek prasiat [3,4], či bunky hmyzu.

 

Opičí leukemický vírus Simian SV40

Prítomnosť SV40 v opičích bunkových kultúrach používaných pri príprave vakcíny proti obrne v rokoch 1955 až 1961 je dobre zdokumentovaná. Nedávno výskumníci poskytli presvedčivý dôkaz, že opičí vírus SV40 je prítomný napríklad v ľudských ependymómoch, nádoroch cievnych plexov, kostných nádoroch a mezoteliómoch.

Analýza poukazuje na zvýšený výskyt ependymómov (37%), osteogénnych sarkómov (26%), iných kostných nádorov (34%) a mezoteliómu (90%) v porovnaní s exponovanými v porovnaní s neexponovanou kohortou.

Tieto údaje naznačujú, že u miliónov osôb očkovaných vakcínou proti detskej obrne vo svete (USA, Európe, Rusku a i...),  môže nastať zvýšený výskyt niektorých druhov rakoviny[5]

 

SV40 objavil Maurice Hilleman v roku 1960 ako kontaminant vakcíny proti poliovírusu.
DNA vírusu SV40 bola nájdená v niekoľkých ľudských nádoroch, vrátane osteosarkómu, mezoteliomu a non-Hodgkinovho lymfómu.

Výskum vírusu SV40 nájdeného v nádoroch naďalej pokračuje. [6]

 

Rotarix - vakcíny proti rotavírusom

Ďalším nájdeným vírusom je prasací cirkovírus - PCV-1 a PCV-2

Pasacie cirkovírusy sú malé vírusy s kruhovým, jednovláknovým genómom DNA. Prasacie vírusy sa do vakcín dostávajú prostredníctvom výrobného procesu, ktorý prebieha za pomoci buniek z obličiek prasiat. 

Pôvodne sa objavil prasací cirkovírus 1 ako kontaminant bunkovej línie obličiek ošípaných. Neskôr sa izoloval druhý kmeň, prasací circovírus 2, ktorý sa spájal s ochorením multisystémového chradnutia, ktoré sa objavilo v období po vysadení.

Nie je známe, či vakcína obsahuje infekčný vírus alebo fragmenty DNA. [3,4]

„Tento incident nepochybne ďalej zvýši nedôveru verejnosti voči výrobcom vakcín.“ Hovorí o incidente portál virology - www.virology.ws

 

 

Uvedené informácie sú súhrnom výlučne vedeckých prác a výskumov s uvedenými zdrojmi.

Lenka

--------------------------------------------------------------------------

          Fimóza - to je normální.

  Někteří chytří vědátoři v posledních desetiletích při důkladných průzkumech zjistili věk, při kterém je předkožka plně stažitelná, aniž by se tomu muselo nějak "napomáhat".

  Výsledek:

  Průměrný věk, při kterém mohou kluci volně přetáhnout předkožku přes žalud je až 10,4 roku!

  Tak to chce příroda.

  Takže pokud je vám 12 nebo 13  a ještě to nefunguje, tak je to všechno OK, pokud vás nic nebolí nebo netrápí.

  V průměru znamená, že jsou kluci, u kterých to jde velmi brzy a u jiných zase velice pozdě. Je to velmi individuální.Více zde: https://www.obrizka-chlapcu-cz0.cz/news/problem-zvany-fimoza/

Zdroje:

https://www.femio.sk

[1] - https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Consumer_Information/Public_Advisories/Influenza_A_H1N1_information/H1N1_Vaccines/understanding-vaccines--vaccine-development-and-production.html

[2] - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29970932

[3] - https://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/rotavirus/rotarix_and_rotateq/Jun_2010/en/

[4] - http://www.virology.ws/2010/03/22/porcine-circovirus-dna-in-rotavirus-vaccine/

[5] - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10472327

[6] - http://www.virology.ws/2010/04/13/poliovirus-vaccine-sv40-and-human-cancer/